Úřední deska

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu územního plánu Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
n1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 475.3 Kb
n2-hlavni-vykres.pdf 790.8 Kb
n3-vykres-vps-vpo.pdf 437.9 Kb
o1-koordinacni-vykres.pdf 983 Kb
o2-vykres-sirsich-vztahu.pdf 4533.6 Kb
o3-vykres-predpokl.-zaboru-pf.pdf 475.6 Kb
sprn-kd-1-019072308380.pdf 321.6 Kb

Veřejná vyhláška

Vyrozumění o zastavení přezkumného řízení ve věci přezkoumávaného rozhodnutí, kterým byl k žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, dle § 8 odst.1 písm.b)bodu 1. vodního zákona povolen odběr pozemní vody z vodního díla: "Modernizace trati Sudoměřice -Votice"SO 71-71-03 Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-019041712270.pdf 929.7 Kb

Veřejná vyhláška -Rozhodnutí

Ve věci v přezkumném řízení o vydání povolení ke stavbě vodního díla "Modernizace trati Sudoměřice - Votice" SO 71-71-03 Sudoměřice -Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-019041712260.pdf 9565.2 Kb

Veřejná vyhláška

Vyrozumění o podaném odvolání proti výroku II. usnesení o zahájení přezkumného řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odvolani.pdf 2147.4 Kb
sprn-kd-1-019022116330.pdf 1484.2 Kb

Veřejná Vyhláška

Oznámení účastníkům a dotčeným orgánům
Výzva ke stavebníkovi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-019011809100.pdf 1909.2 Kb

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci týkající se zřízení vodního díla: "Modernizace trati Sudoměřice -Votice" SO 71-71-03 Sudoměřice -Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-019011418090.pdf 5295.9 Kb

Źádost o informace dle zákona č.106/1999Sb.

Źádost o informace dle zákona č.106/1999Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-017101714540.pdf 327.2 Kb

Veřejná beseda k tvorbě územního plánu

Územní plán obce Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sud-plakat-prac.-beseda-a4.pdf 2520.4 Kb

Oznámení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Drážní úřad dle ust.§9b odst.1 zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění informuje o záměru pro stavbu dráhy "Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-017052415290.pdf 7920.8 Kb

Rozpočtová změna Obce Sudoměřice u Tábora

Rozpočtová změna č.1/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-017051813020.pdf 265.1 Kb

Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora

Závěrečný účet obce 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2016.pdf 5226.6 Kb
priloha-2016.pdf 2623.1 Kb
rozvaha-2016.pdf 1544 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat-2016.pdf 937.3 Kb
zaverecna-zprava-2016.pdf 4131.6 Kb
zaverecny-ucet-2016.pdf 532 Kb

Rozpočtový výhled obce Sudoměřice u Tábora

Rozpočtový výhled 2017-2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-017051813260.pdf 2027.5 Kb

Rozpočet Mikroregionu Venkov 2017

Rozpočet Mikroregionu Venkov 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sprn-kd-1-017030114220.pdf 305.6 Kb

Rozpočet Obce Sudoměřice u Tábora 2017

Rozpočet Obce Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017-navrh.xls 424.4 Kb

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov

DSO Mikroregion Venkov návrh rozpočtu 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2016-dso.pdf 2077.9 Kb

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2016obec.pdf 7071.2 Kb

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec:
S U D O M Ě Ř I C E U T Á B O R A


Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec:
S U D O M Ě Ř I C E U T Á B O R A

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sudomerice-u-tabora.pdf 105.1 Kb

Záměr obce 1/2015

Záměr obce o prodeji studně a vodovodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
document-129-.pdf 240.9 Kb

Rozpočet obce 2015

Návrh rozpočtu obce Sudoměřice u Tábora na rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2015.pdf 872.7 Kb

Informace o konaní ustavujícího zastupitelstva

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zastupitelstvo 7.11..pdf 589 Kb

Návrh zadání

Návrh zadání územního plánu Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh_zadani.pdf Návrh zadání 153.2 Kb

Veřejná vyhláška

Projednání zadání územního plánu Sudoměřice u Tábora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni_zadani.pdf Veřejná vyhláška 100.5 Kb

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení nalezené, opuštěné věci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Veřejná vyhláška.pdf Veřejná vyhláška 504.3 Kb

Veřejná vyhláška

Rozšíření komunikace,chodník,opěrné zídky,děšťová kanalizace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
chodnik 2012-35736.pdf Veřejná vyhláška 88.3 Kb
chodnik 2012-37070.pdf Veřejná vyhláška 369.8 Kb