Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů. Obec Sudoměřice u Tábora vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Sudoměřicích u Tábora  dne 24.1.2020

Mikulanda František - starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-2019.pdf 237.8 Kb