Úřední deska
Povinné očkování psů

Povinné očkování psů proti vzteklině


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022-2023


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění o rozpočtovém opatření č.4/2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikroregionu Venkov 2020


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Sudoměřice u Tábora za rok 2020


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2021


Oznámení o svozu domovního odpadu

Oznámení o svozu domovního odpadu v letním svozu


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Sudoměřice u Tábora za rok 2020


Návrh závěrečného účtu Mikroregion venkov

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Venkov


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2020


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Sudoměřice u Tábora na rok 2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Sudoměřice u Tábora na rok 2021


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2023-2024


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2023-2024


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2021


Závěrečný účet Mikroregion Venkov

Závěrečný účet Mikroregion Venkov 2019


Usnesení vlády ČR

Nouzový stav


Veřejná Vyhláška

Vyjádření o podaném odvolání spolku Líští z.s.proti rozhodnutí v přezkumném řízení Stavba vodního díla "Modernizace trati Sudoměřice -Votice" SO 71-71-03 Sudoměřice-Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300


Veřejná vyhláška- ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška- ve věci stavebního povolení ke stavbě "Modernizace trati Sudoměřice -Votice" SO 71-71-03 Sudoměřice-Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300.


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu DSO Mikroregionu Venkov 2021-2022


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu 2022


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu obce Sudoměřice u Tábora na rok 2022


Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu na rok 2021-2022 DSO Mikroregionu Venkov


Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu územního plánu Sudoměřice u Tábora


Návrh zadání

Návrh zadání územního plánu Sudoměřice u Tábora


Veřejná vyhláška

Projednání zadání územního plánu Sudoměřice u Tábora