Obecní knihovna

Místní obecní knihovna

 

Historie

 

První zmínka o veřejné knihovně v naší obci je z roku 1928. Alespoň tak je to psáno v místní kronice. Další zprávy o knihovně se datují až od roku 1960.Dle pamětníků, před tímto datem v obci fungovalo půjčování knih v místní škole. Nebyl zde žádný knihovník. O půjčování knih se starali vždy učitelé,kteří zde vyučovali.Až od roku 1960 vedl knihovnu pan Pazdera, který byl zároveň prvním oficiálním knihovníkem. Od tohoto roku máme pečlivě vedené zprávy, poněvadž začal psát kroniku zdejší knihovny. Podle jeho zápisů neměl zrovna jednoduchou práci.Dlouho trvalo, než měl aspoň trochu vyhovující místnost. Než dostal regály na knihy tak je přechovával ve skříních a čtenáři měli ke knihám špatný přístup.Musel zavést přírůstkový seznam knih, výpůjčky, katalogové lístky a spoustu jiných, pro nás dnes již samozřejmých věcí. O knihovnu se staral celých 40 let až do své smrti roku 2000.

 

Současnost

 

Převzala jsem knihovnu po panu Pazderovi v roce 2001. Snažila jsem se o modernizaci knihovny. Přece jen v jedenadvacátém století už bylo zařízení i vedení knih značně zastaralé. V té době jsme už nespadali pod knihovnu v Táboře, ale pod obecní úřad.Zdejší paní starostka Čejková mi dala za pravdu, že současný stav je nevyhovující a společně jsme vybudovali nové kulturní zařízení. Krásné dřevěné police na knihy, nové stoly i židle. Instalovaly se postupně počítače a časem i knihovnický program REKS, s kterým nám pomohla táborská knihovna. Nyní jsou všechny knihy převedeny do elektronické formy, takže se evidují v počítači. Máme zde i internet přístupný veřejnosti. Jediné, co bych chtěla ještě zavést je elektronické půjčování knih. Ten starý systém je dosti zdlouhavý.Dále spolupracujeme s táborskou knihovnou na realizaci všeho moderního. Výměnné soubory nových knih nám vozí 2x ročně.Obecní úřad dává ročně 10 000 korun na nákup nových knih, takže máme v knihovně opravdu široký výběr jak románů, tak naučné literatury.

V současné době je v knihovně k dispozici 2 724 svazků, z toho naučná literatura činí 361 svazků

Ročně navštíví knihovnu 36 až 40 čtenářů. Není to mnoho, ale vzhledem k  tomu, že máme necelé 300 obyvatel včetně kojenců, tak je to slušné číslo.

Knihovnice Veronika Babůrková

Půjčování není drahé stojí 20 Kč na rok.

Otevřeno je každý pátek od 15.00 do 17.00 hod.

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p1010139.jpg 1182.9 Kb
p1010140.jpg 1178.8 Kb
p1010141.jpg 1116.2 Kb
p1010142.jpg 1084.6 Kb