Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o systému komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce


Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice u Tábora č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021 o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice u Tábora č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o systému komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce


Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č.2/2007

Obecně závazná vyhláška č.2/2007, kterou se vydává Požární řád obce Sudoměřice u Tábora


Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice u Tábora č.2/06
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU Obce Sudoměřice u Tábora


Obecně závazná vyhláška 3/2007

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o zabezpečení veřejného pořádku v obci včetně stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.